Adatvédelmi irányelvek
A Társaság a Felhasználók (akár regisztráltak, akár nem) személyes adatait dolgozza fel, amikor a https://software.szaki.ro/ si/ weboldalt vagy bármely, a cégünk által kínált Szolgáltatást használják. Ez az adatvédelmi szabályzat leírja, hogy milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel, hogyan használjuk fel azokat, milyen lehetőségei vannak ezzel a kezeléssel kapcsolatban, valamint azt, hogy miként tartjuk tiszteletben az Ön, mint érintett jogait a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében. személyes adatok, beleértve az (EU) 2016/679 rendeletet („GDPR”).
AZ OLDAL VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSUNK HASZNÁLATA ELŐTT AJÁNLJUK, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZABÁLYZATOT, HOGY MEGÉRTSE SZEMÉLYES ADATAI FELDOLGOZÁSÁNAK HOGYAN.
1. KI FELELŐS AZ ÖN ADATAINAK A FELDOLGOZÁSÁÉRT? A romániai székhelyű Szaki Software Company a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően, beleértve a GDPR-t is, a személyes adatok kezelője, a Felhasználók személyes adataira vonatkozóan a https://software .szaki.ro/ weboldalon keresztül gyűjtött és kezelt. és/vagy a Webhelyen keresztül vagy azzal kapcsolatban kínált Szolgáltatásokkal összefüggésben.
A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a Társaság az alábbi elérhetőségeken érhető el: software@szaki.ro
2. MILYEN ADATOKAT DOLGOZUNK FEL? A társaság feldolgozza az Ön által megadott személyes adatokat, amikor Ön az Oldalt használja, regisztrál oldalunkra, szerződést köt szolgáltatással, feliratkozik kampányainkra (és/vagy partnereinkkel közösen szervezett kampányainkra), kereskedelmi kommunikációt kíván kapni, vagy részt kíván venni az oldalunkon. felméréseket és kérdőíveket, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot bármilyen kommunikációs eszközzel. Amennyiben a https://software.szaki.ro/ weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot Szaki Software Company cégünkkel, az Ön által közölt adatok (név, vezetéknév, cím, telefon, email és egyéb közölt adatok személyes adatai) csak a kapcsolatfelvételi űrlap alján található kifejezett elfogadás ellenőrzése után kerül tárolásra és feldolgozásra. Cookie-kat és hasonló technológiákat is használunk az Ön és eszközeinek felismerésére. Mások számára is engedélyezzük a cookie-k használatát. Ezen technológiák használatának módját a Cookie-kra vonatkozó szabályzat írja le.
3. SZEMÉLYRE VONATKOZÓ AJÁNLATOK TELJESÍTÉSE Bizonyos helyzetekben felhasználhatjuk az Öntől gyűjtött információkat az értékesítési és/vagy marketingcsapatainktól a Vállalattal folytatott interakciójára vonatkozó adatokkal együtt, amelyeket kommunikációs marketingünk keretében felhasználhatunk. Marketing tevékenységünket szeretnénk hatékonyabbá tenni, ügyfeleinknek releváns és személyre szabott termékeket/szolgáltatásokat kínálni.
Ezenkívül, ha beleegyezik, részletes elemzéseket végezhetünk az Ön érdeklődésére és preferenciáira vonatkozóan a velünk való interakcióból származó információk alapján, valamint a harmadik felektől (például webböngészési elemzés révén) szerzett adatok kombinálásával, hogy elküldjük Önnek. az Ön igényeihez és preferenciáihoz szabott kereskedelmi kommunikáció
Különféle riportokat, elemzéseket, statisztikai tanulmányokat tudunk készíteni a szervezett marketingkampányokról és azok sikerességéről, értékesítési/feldolgozási tevékenységéről.
4. A VELÜNK KÖTÖTT SZERZŐDÉS VÉGREHAJTÁSA Amikor egyes szolgáltatások nyújtását kéri, bizonyos, e célokhoz szükséges személyes adatokat kezelhetünk (pl. vezeték- és vezetéknév, szállítási/szállítási cím, tranzakciós adatok stb.)
5. A FELHASZNÁLÓK ÉS A TÁMOGATÁS KÖZÖTTI KAPCSOLAT KEZELÉSE Érdekünk, hogy megfelelő szolgáltatásokat kínáljunk a Webhelyen keresztül minden olyan személy számára, aki hozzáfér. Ezért egy sor személyes adatot kezelünk a Webhely Felhasználóival való kapcsolattartás céljából, például amikor különböző kérdésekkel vagy kérésekkel fordulnak hozzánk a Webhely funkcióival kapcsolatban, a Vállalatnak az Oldalon keresztül kínált szolgáltatásaival kapcsolatos kérdésekkel stb. Jogalap: art. GDPR 6. (1) bekezdés f) pontja – jogos érdekünk, amely a megfelelő szolgáltatások nyújtásához fűződő érdekünkből áll.
6. AZ OLDAL MŰKÖDÉSÉRE, SÜTIKRE ÉS HASONLÓ TECHNOLÓGIÁKRA VONATKOZÓ ELEMZÉS ÉS STATISZTIKÁK A Felhasználók által szolgáltatott vagy a Szolgáltatások használatával összefüggésben gyűjtött személyes adatokat felhasználhatjuk Szolgáltatásainkkal kapcsolatos elemzések és statisztikák készítésére, beleértve a Webhely működését vagy a Szolgáltatások kínálatát. Az általunk készített elemzések és statisztikák segítenek jobban megérteni, hogyan javíthatnánk Szolgáltatásainkat vagy a Webhely funkcióit. Az elemzések és statisztikák készítésekor a Cookie-szabályzatnak megfelelően sütiket és más hasonló technológiákat is használunk. Ezenkívül cookie-kat és hasonló technológiákat használnak az érdeklődésen alapuló hirdetés biztosítására.
7. KAPCSOLAT SZOCIÁLIS HÁLÓKON KERESZTÜL Különféle összekapcsolási mechanizmusokat vezettünk be/ fogunk megvalósítani a közösségi oldalakkal, mint például a Facebook, Twitter, Youtube és Instagram, hogy Ön könnyebben hozzáférhessen az általunk az Oldalon és/vagy a kapcsolódó fiókjainkhoz ezeken a közösségi oldalakon. Ha hozzáfér az ezeken a közösségi hálózatokon közzétett tartalomhoz, megjegyzéseket fűz ezekhez a közösségi hálózatokhoz, vagy a webhelyet Facebook-fiókján keresztül éri el, akkor ezeken a közösségi hálózatokon lévő profiljának nyilvános adatait is továbbítják nekünk az említett közösségi hálózatok üzemeltetői. közösségi hálózatok.
8. EGYES JOGI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE Néha adatkezelésre van szükség jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, mint pl:
  • jelentéstétel az illetékes adóhatóságoknak és számviteli nyilvántartások vezetése;
  • adatarchiválás a hatályos jogszabályok szerint.

9. A JOGOK ÉS ÉRDEKEK VÉDELME AZ IGAZSÁGÜGYBEN Jogok alapítására, gyakorlására vagy védelmére bíróság előtt, olyan eljárásban, bíróság előtt, közigazgatási eljárásban vagy más hatósági eljárásban, amelyben a Cégünk részt vesz.
10. KINEK ADHATJUK KI AZ ADATOKAT Személyes adatait kiadhatjuk (i) az általunk felhatalmazott (EGT-ből vagy harmadik országokból származó) jogalanyoknak és/vagy személyeknek, amelyek részt vesznek a Szolgáltatások nyújtásában, beleértve a kereskedelmi kommunikációt (például adatközpont-szolgáltatók, szolgáltatás). fizetési szolgáltatók különféle fizetési lehetőségekért, e-mail platformok, például a Google Mail szolgáltatói, vagy ha kötelesek vagyunk személyes adatokat közölni annak érdekében, hogy eleget tegyünk valamely jogi kötelezettségnek vagy igazságügyi hatóság, hatóság vagy kormányzati szerv határozatának. ; vagy ha a vonatkozó törvények kötelezik vagy más módon megengedik ezt nekünk. Az Ön személyes adatait a Cookie-kra vonatkozó szabályzatban leírtak szerint harmadik félnek is átadhatjuk a cookie-kat és hasonló technológiákat használó szolgáltatóknak..
11. MEDDIG ŐRIZZÜK MEG ADATAIKAT Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig a gyűjtésük céljának teljesítéséhez szükséges, a belső adatmegőrzési eljárásoknak megfelelően, beleértve a vonatkozó archiválási szabályokat is. Például, ha Ön ügyfelünk, személyes adatait a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt megőrizzük, plusz a megszűnést követő legalább 3 évig (ez a jogi lépések elévülési ideje). Ezt követően bizonyos személyes adatok archiválási célból a vonatkozó archiválási szabályok szerint hosszabb ideig is megőrizhetők.
12. MILYEN JOGAI VANNAK ÖNNEK ADATKEZELÉS SZEMPONTJÁBÓL? A törvény értelmében Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:
   a) Hozzáférési jogot szerezhet tőlünk, megerősítve, hogy személyes adatait feldolgozzuk, valamint tájékoztatást kaphat az adatkezelés részleteiről
   b) A változtatás joga, kérheti tőlünk a hibás személyes adatai megváltoztatását, vagy adott esetben a hiányos adatok kiegészítését.
   c) A törléshez való jog. Kérheti személyes adatainak törlését, amikor:
  • már nem szükségesek abból a célból, amelyre gyűjtöttük és feldolgoztuk őket;
  • Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és azt más jogalapon már nem tudjuk feldolgozni;
  • az adatok kezelése törvénybe ütközik;
  • az adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint törölni kell.

   d) A hozzájárulás visszavonása és a tiltakozás joga A hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a marketing célú adatkezelés ellen, beleértve az e célból végzett profilalkotást, valamint a Társaság jogos érdekén alapuló adatkezelést.
   e) Korlátozás bizonyos feltételek mellett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását
   f) Az adathordozhatósághoz való jog, amennyiben az adatokat automatikus úton dolgozzuk fel, Ön a törvény értelmében kérheti tőlünk, hogy adatait tagolt, gyakran használt és automatikusan olvasható formában adjuk át. Ha ezt kéri tőlünk, az adatait továbbíthatjuk egy másik szervezetnek, ha ez technikailag lehetséges.
   g) Panasztétel joga a felügyeleti hatósághoz Ön jogosult panaszt tenni az adatfeldolgozó felügyeleti hatósághoz, ha úgy véli, hogy jogait megsértették:
Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1,
cod postal 010336 Bucuresti, Romania,
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

A FENT EMLÍTETT JOGOK GYAKORLÁSÁHOZ, AZ E-MAIL CÍM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOT KERÜLHET VELÜNK. : software@szaki.ro
Cookie-kra vonatkozó szabályzat
Adatvédelmi irányelvek
Termék szállítás
Visszaküldési, lemondási politika